Tag Size 14 | Tarik Ediz

Sale price Price $20.00 Regular price Unit price  per 

strapless. yellow beaded top. ballgown tulle yellow beading. ivory tulle ballgown